Grote Club Aktie (uitleg)

Om DVO toereikend te laten zijn voor zoveel mogelijk leden is de contributie opgesplitst in 2 delen.

Eén deel bestaat uit de vaste contributie en een ander deel uit de verkoop/aankoop van loten voor de GCA.

Op deze manier wordt de contributie drempel lager, omdat deze deels gesponsord wordt in de vorm van de verkoop van loten.

Het vaste gedeelte van de contributie dat betaald wordt voor het jeugd- of seniorlid houden we zo laag mogelijk, maar is hierdoor niet toereikend om alles voor de volleybal te betalen. Dit dekt wellicht alleen de trainingen (oa jeugd) op jaarbasis. Het verschil hiervan wordt gedekt uit:  een deel van de seniorencontributie, sponsorgelden en neveninkomsten.

Het kunnen organiseren/betalen van oa extra trainingen, toernooien, jeugdkampen en div activiteiten bij de jeugd kan worden bekostigd vanuit de inkomsten van oa de Grote Club Aktie.

Het kan tevens voorkomen dat de contributie (door dalende inkomsten, verhoging Nevobokosten of hogere zaalhuur van Bres) flink verhoogd wordt.  Daarom doen wij er alles aan om dit te voorkomen en de kinderen te stimuleren zo’n hoog mogelijke opbrengst te genereren.

Ieder  jeugdlid dient in ieder geval minimaal 5 loten pp  te verkopen.
Seniorleden, die al een hogere contributie hebben,  dienen 3 loten te verkopen.  Dit geldt ook voor de recreanten.

Deze actie is niet vrijblijvend en bindend voor alle leden (behalve verenigings- en ere leden).
Ieder jaar wordt dit weer in de Algemene Ledenvergadering vastgelegd.  Alle leden en ouders van minderjarige kunnen hierbij aanwezig zijn en zijn/haar stem laten gelden.

Niet opkomen dagen bij de ALV houdt in dat  u instemt met de besluiten die door de leden hierin worden genomen.

 

(archief 2019:  brief uitleg Grote Club Aktie 2019