Verzekeringen D.V.O.

Volleybalvereniging D.V.O. is verzekerd tegen de onderstaande zaken.
Mocht je in aanmerking komen voor één van deze verzekering ivm opgelopen schade, neem
contact op met het bestuur (bestuur@dvovolleybal.nl)

* Aansprakelijkheid aan derden (AVB polis)

Deze dekt (letsel)schade als gevolg van het uitvoeren van de taken door bestuur, commissies,
trainers en andere vrijwilligers waarbij er schade aan derden of leden ontstaat.

Niet gedekt is schade als gevolg van het deelnemen aan de sport waaraan bepaalde risico’s verbonden zijn. Voorbeeld:  bal op je neus krijgen waardoor bril is beschadigd.  Dit risico geldt ook voor het publiek dat naar wedstrijden kijkt.

* Ongevallenpolis

Indien er sprake is van schade waarbij een lid overlijd danwel blijvend (deels) invalide wordt.
De rubriek Blijvende invaliditeit kijkt hierbij naar de functionaliteit van het beschadigde onderdeel
van het lichaam. Via een gliedertax wordt de beperking alsmede schadebedrag vastgesteld.

* Aansprakelijkheid Bestuur

Indien een bestuurslid financiele schade aan de vereniging berokkent kan hij/zij hiervoor privé aansprakelijk gesteld worden door de leden. Deze verzekering geeft hiervoor dekking tot een bepaald bedrag en onder bepaalde voorwaarden.