Informatie over zaaldienst/fluiten

Hieronder treffen jullie alle informatie aan over de zaaldienst en het fluiten van wedstrijden.
Heb je nog suggesties of aanvullingen ? Mail deze even naar info@dvovolleybal.nl

De volgende zaken komen ter sprake:

– Vanaf welke leeftijd kan ik zaaldienst/fluiten verwachten?
– wat houdt het in en wat moet ik allemaal doen?
– is het verplicht ?
– waar ligt alles ?
– hoe wordt er ingedeeld en waarom sommige meer of minder dienst hebben
– Wat moet ik doen als ik niet kan ?
– Welk nivo mag ik fluiten ?


Vanaf welke leeftijd kan ik zaaldienst/fluiten verwachten?

Vanaf 14 jaar (B-leeftijd) kun je ingepland worden voor zaaldienst. Voor het fluiten van wedstrijden vanaf 12 jaar (C-leeftijd). Als je nog geen licentie om te fluiten heb kan je die online halen via https://www.volleybalmasterz.nl.
De zaaldienst draai je met 2 of 3 personen waarvan minimaal 1 volwassene.
Als je zaaldienst hebt, moet je in ieder geval minimaal drie kwartier voor de 1e wedstrijd er al zijn ivm opbouw
van de velden. Dit geldt ook bij het fluiten van wedstrijden.


Wat houdt het in en wat moet ik allemaal doen ?

Als je zaaldienst hebt, moet je er voor zorgdragen dat:

* in de ochtend:

=> de velden opgebouwd worden/zijn en de netten op de juiste hoogte (met antennes) hangen van de wedstrijd die
moet beginnen;
=> de banken tussen de 2 velden inzetten. Eventueel tribunes in het hok zetten. Telborden naast het veld  klaarzetten.
=> de sponsordoeken opgehangen worden conform het voorbeeld dat je vindt in de zaaldienstmap (in de plastic doos)
=> de tafel met 2 stoelen (meldpunt) in de zaal neerzetten. Dat is achteraan bij de nooduitgang recht tegenover de normale
ingang.
=>  de 2 tablets ophalen in de kantine (achter de bar) voor het digitale wedstrijdformulier.
=> (CMV) ballen in de 2 karren doen zodat de teams kunnen inspelen.
=> controleren of de scheidsrechters er zijn. Zo niet, bellen of vervanging verzorgen. Namenlijst zit in de map.
=> tijdens de wedstrijden alle ballen in de karren verzamelen. Geen kinderen of anderen met losse bal laten spelen in of rond
de velden.
=> ouders en kinderen die met straatschoenen of zwarte zolen in het veld lopen naar de kant sturen.

* in middag:

=> controleren of de scheidsrechters er zijn. Zo niet, bellen of vervanging verzorgen
=> tijdens de wedstrijden alle ballen in de karren verzamelen. Geen kinderen of anderen met losse bal laten spelen in of rond
de velden.
=> ouders en kinderen die met straatschoenen of zwarte zolen in het veld naar de kant sturen
=> de velden afbreken als de wedstrijden ten einde zijn en de materialen op de juiste plek weer opbergen..
=> banken wegzetten tegen de muur, tribunes en telborden terug in het hok.
=> de sponsordoeken netjes opvouwen en neerleggen in de grijze bak. Deze opbergen in kast 2.
=> de tafels met 2 stoelen weer terugzetten in de kamer.
=> ballen in de kar en opbergen in kast 2 + afsluiten
=> zaal nalopen of er niet ergens ballen zijn blijven liggen (in basket, achter bank, in de gang of hok)
=> de 2 ipads achter de bar afgeven nadat ze “UIT” zijn gezet.


Is het verplicht?

Ja, ieder (jeugd)lid is bij DVO verplicht tot het draaien van één of meerdere zaaldiensten per seizoen.
Dit is vastgelegd in het reglement van DVO dat door de leden is goedgekeurd middels de Algemene
Leden Vergadering (ALV). Wijzigingen daarin kan ook alleen via de ALV geschieden.

Je kunt ingedeeld worden vanaf de leeftijd van 14 jaar en wordt hier periodiek over geinformeerd via de mail
waarin de indelingen vermeld staat.  Ook op de website staan de indelingen (zaaldienst) vermeld.
Dit geldt ook voor het fluiten van wedstrijden. Hierbij wordt wel gekeken naar de leeftijd van de fluiter tov
de te fluiten wedstrijden en je licentie. Je fluit meestal bij de jeugd 1 team lager.

Via de instaptoets (online via https://www.volleybalmasterz.nl) kun je op eenvoudige wijze de minimale licentie halen
om te fluiten tm 3e klasse van de senioren (excl Topklasse).  Ook dat (het hebben van een fluitlicentie) is een
verplichting binnen DVO.  Hogere licenties (VS2 zelf) geven mogelijkheden voor het fluiten van teams tm 1e klasse
(incl Topklasse). Deze kun je behalen door deelname aan een interne cursus 1x per 2 jaar.


Waar ligt alles?

De materialen/attributen liggen op de volgende locaties in de sporthal:

– normale ballen in kast 2 (2e kleedkamer heren)
– CMV ballen in kast 1 (2e kleedkamer dames)
– ballenkarren.  Eén in kast 2, de andere in het hok
– de palen en netten in het hok (in de zaal aan de rechterkant)
– Telborden liggen in het hok bij de netten.
– tafels en stoelen.  In de tussengang kamer 1 of 2.
– sleutels van de kamers en kasten kun je halen achter de bar van de kantine
– 2 tablets: liggen achter de bar.
– de zaaldienstdoos ligt in kast 2.  Ook de map met informatie. Die zit erin.
– EHBO kist (oranje) ligt in kast 2


Hoe wordt er ingedeeld en waarom sommige meer of minder dienst hebben.

In de regel wordt er gekeken naar een evenredige indeling qua zaaldienst en te fluiten wedstrijden.
Zijn er uitzonderingen ?  Ja.
Het zou niet eerlijk zijn dat de vrijwilligers binnen DVO die training geven, coachen of andere gewichtige taken
hebben en hier al veel uren in hebben zitten, ook nog een keer (extra) belast worden met deze taken.

Als je bv kijkt naar een coach, die gemiddeld 20 wedstrijd per seizoen coacht waarvan 10 uitwedstrijden, wat hij/zij
qua tijd (wedstrijd, voorbereiding, reistijd) hieraan kwijt is, staat dat niet meer in verhouding tot de leden die geen
(enkele) bijdrage hieraan leveren. Dit geldt ook in bepaalde mate bij Bestuursfuncties, Technische Commissie en
trainers.


Wat moet ik doen als ik niet kan ?

Kun je geen zaaldienst draaien of fluiten op een bepaalde datum dan moet je zelf actie ondernemen.
Het afmelden bij de zaaldienstplanner heeft geen zin !!
Je kunt ruilen met een speler/ster uit je team of iemand anders binnen de vereniging.
Als dat geen oplossing biedt en je hebt alles geprobeerd dan neem je contact op met de zaaldienstplanner.
Deze gaat samen met jou kijken hoe dit opgelost kan worden.

Het niet opkomen dagen of af laten weten wordt zeker niet gewaardeerd door de wachtende teams en je
vereniging !  DVO zal de verantwoorde persoon/personen een boete opleggen. Met deze boete wordt de vervanger betaald.

De staffel van de boetes is als volgt:

Basisbedrag boete per zaaldienst/wedstrijd:

  • Wedstrijd van CMV/recreanten 12.50 euro
  • Wedstrijd van A,B en C jeugd 17.50 euro
  • Wedstrijd senioren t/m 3e klasse 22.50 euro
  • Wedstrijd senioren vanaf 2e klasse 27.50 euro
  • Zaaldienst 15.00 euro

Factuur na verzaken lid, telling loopt per seizoen:

  • 1e keer verzaken: conform staffel
  • 2e keer verzaken: conform staffel + 10 euro administratiekosten
  • 3e keer verzaken: conform staffel + 10 euro administratiekosten + waarschuwing van bestuur omtrent mogelijk bestuurlijke maatregel

Welk nivo mag ik fluiten ?

Hieronder een overzicht van de te fluiten nivo’s:

=> bij de instaptoets (via https://www.volleybalmasterz.nl/) :   alle jeugdwedstrijden op het nivo 1e, 2e en hoofdklasse (behalve Topklasse)  en de senioren wedstrijden tm 3e klasse.
=> VS 2 jeugd (tm 18 jaar):   hetzelfde als de opstaptoets. Echter vanaf 18 jr kan dit omgezet worden naar VS2.
=> VS 2 (vanaf 18 jr)        :    alle jeugdwedstrijden (incl. Topklasse) en senioren tm 1e klasse.
=> VS 3                          :   conform VS 2 maar dan tm Promotieklasse.