Informatiewijzer D.V.O.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

A

Aanmelden

Om je aan te melden , wordt er (telefonisch) een afspraak gemaakt en komt de contactpersoon jeugd van de vereniging langs. Hij/zij vertelt het een en ander of de vereniging en er kunnen vragen worden gesteld.

Van het nieuwe lid worden de gegevens opgeschreven. Hij of zij kan dan een rug/borstnummer voor het wedstrijd-t-shirt uitkiezen en dient een pasfoto voor de spelerskaart in te leveren.

Aanvoerder/ster

De aanvoerder/ster is een spe(e)ler/ster uit een team die zorgt ervoor dat de spelers er op tijd zijn, dat de gegevens op het wedstrijdformulier goed zijn, zorgt voor de spelerskaarten en tekent na afloop het wedstrijdformulier. Hij of zij is tevens de kontaktpersoon tussen het team en de scheidsrechter.

De aanvoerder/ster is zeker niet altijd de beste speler van het team.

Activiteiten

Naast de competitiewedstrijden organiseert D.V.O. ook allerlei activiteiten zoals: ouder/jeugdtoernooi, oliebol(/pyjama)toernooi, Europacupduels, Wordleague, Jeugdkamp, Internationale toernooien, vaardigheidsproeven en meer.

Activiteitencommissie

Deze groep bestaat uit vrijwilligers die het een en ander organiseert, zoals bv ouder/jeugdtoernooi, spellenavond, bowling, karten, pretpark, etc.

AED

Dit een defibrator in geval een hartaanval.
Deze hangt in het halletje bij de ingang van de sporthal.
In geval van een hartaanval van een speler/ster of derde dient deze zsm ter plaatse gebracht
te worden naar diegene(n) die reanimatie uitoefenen.

Afmelden

Spe(e)lers/sters die aan het einde van het seizoen willen stoppen dienen zich schriftelijk voor 1 mei af te melden bij het secretariaat. Anders wordt het lidmaatschap automatisch voor 1 seizoen verlengd.

Spe(e)lers/sters die om een of andere reden niet kunnen trainen of competitie kunnen spelen dienen zich ruim van tevoren af te melden.

 • training: dag ervoor doorgeven aan je trainer.
 • wedstrijd: minimaal een week van tevoren melden aan je coach. Tenzij door ziekte anders.

Algemene Ledenvergadering

Deze vergadering wordt elk jaar gehouden waar alle leden en/of ouders aanwezig dienen te zijn. De begroting van het nieuwe seizoen, veranderingen, contributie en allerlei andere zaken worden besproken. Vragen over het te voeren beleid kunnen worden gesteld alsmede klachten over bepaalde zaken.

Er worden ook besluiten genomen waarover gestemd wordt. Mensen die dan niet aanwezig zijn geweest, kunnen achteraf ook niet ergens over klagen.

B

Beachvolleybal

Hier wordt er gevolleybald op het zand (in sommige gevallen op een grasveld).

De A-jeugd speelt dan 2 tegen 2, B en C jeugd vaak 4 tegen 4.

Het beachvolleybal kent een aantal afwijkende regels in vergelijking met het indoor volleybal.

Zo is het blok bv niet neutraal en wordt gezien als 1x spelen. Prikken van ballen is bv niet toegestaan. Er is een speciaal boekje met de regels erin.

Beachvolleybaltoernooien worden vaak aan het einde van het seizoen (vanaf eind mei) tot en met het begin van het seizoen (eind augustus) georganiseerd.

Bestuur

Dit bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester, pr en ledenadministratie.
Voor namen en telefoonnummers verwijzen wij u naar de website.

Blessures

Blessures komen vaak voor binnen de sport. Veel is te voorkomen door goede voorbereiding zoals bv de warming-up voor trainingen en wedstrijden.
Voor kleine blessures is er een EHBO kist die in de ballenkast staat en ijs is verkrijgbaar in de kantine.
Een coldpack bevindt zich in de ballenkast van de herenkleedkamer.

Boetes

Het door slordigheid vergeten of verliezen van een spelerskaart, kost de vereniging een boete. Deze boete(s) wordt (en) verhaald op de veroorza(a)ker/ster.
Dit geldt ook voor het niet uitkomen van een team bij een wedstrijd zonder een geldige reden.

Brand

In geval van brand, dient een ieder het gebouw te verlaten via de veiligste nooduitgang.
Deze bevinden zich achterin de zaal (midden/bij tussenwand). Je komt uit in de Beijerse Hof.
Aan de rechterzijkant en in de loopgang. Spullen e.d. laten liggen.

C

Competitie

De volleybalverenigingen zijn aangesloten bij de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo). Deze organiseert wedstrijden in competitieverband. Het seizoen duurt ongeveer van eind september tot eind april, met af en toe een vrij weekend ertussen.

De competitie is in twee delen verdeeld.Van oktober tot januari en januari t/m april.

De teams worden op sterkte ingedeeld in poules van 5/6 teams .

De thuiswedstrijden worden gespeeld in Sporthal ’t Paradijs.

Contributie

De contributie wordt in drie termijnen via automatische incasso afgeschreven.
Voor vragen over de contributie kunt u terecht bij de penningmeester.

Coach

Deze begeleidt het team voor, tijdens en na de wedstrijd.

Hij/zij zorgt ervoor dat de spe(e)lers/sters op tijd aanwezig zijn en dat ze voortijdig al warming-up gaan houden.

Hij/zij geeft aanwijzingen tijdens de wedstrijd, zorgt voor het doordraaien/wisselen.

De coach houd ook toezicht op het feit dat er voor of na de wedstrijd geen rommel wordt veroorzaakt in kleedkamers ed.Hij is ook het aanspreekpunt bij eventuele problemen.

D

Diefstal

Ivm met het diefstalrisico in kleedkamers, verzoeken wij een ieder zijn of haar sieraden en dure kleding mee in de zaal te nemen. DVO en de beheerder zijn niet verantwoordelijk voor diefstal van jullie spullen.

Doorstroming

De technische commissie houdt zich bezig met de doorstroming van de jeugd naar de senioren. Dit gebeurt wanneer een spe(e)ler/ster de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Tevens regelen zij integratie van spelers bij hogere teams, alsmede opgave voor District en Nederlandse Volleybalschool. Zij volgen ook de individuele ontwikkeling van het jeugdlid.

D.V.O.

D.V.O. betekent Door Verenigde Opbouw, en is opgericht in 1945.
In december 2005 is het 60-jarig bestaan nog uitbundig gevierd.
Sommige zeggen ook wel “Door Vrienden Opgericht.”.

E

EHBO-kist

Deze kist staat in de ballenkast. Er zitten pleisters, jodium, schaar, gaasjes, snelverband etc. in en is door een ieder van de vereniging voor kleine ongelukjes te gebruiken.
Wij verzoeken wel een ieder die ziet dat er iets op is, dit even aan iemand van de Jeugdcommissie te melden. Dan kan dit weer worden aangevuld.

Eetwaren en drank

Eten en drinken is de zaal is niet toegestaan. In de kleedkamer is dit in principe ook niet toegestaan, mits er een begeleider/coach bij is.

F

Feesten

De vereniging organiseert aan einde van het seizoen een eindfeest

G

Gesloten Clubkampioenschappen

Dit toernooi levert in elke categorie uiteindelijk weer een clubteam op dat kampioen van Nederland wordt. Bij A- en B-jeugd zijn de districtkampioenen de kampioenteams van de desbetreffende topklassen. Bij C-jeugd strijden de kampioenen uit de verschillende C-poules eerst om het districtkampioenschap. Gesloten wil zeggen dat alleen de spelers/speelsters die voor dit team waren opgegeven (zonder leeftijdsgrensontheffing) aan deze kampioenschappen mogen deelnemen.

Deze kampioenschappen worden elk jaar door de NeVoBo georganiseerd.

Grote Clubactie

Deze clubactie komt ieder jaar weer terug. Alle leden dienen enkele loten te verkopen ten bate van de vereniging. De opbrengsten worden weer gebruikt voor aanschaf van nieuwe materialen en/of jeugdactiviteiten.

H

Hygiëne

Spelers/speelsters dienen na een wedstrijd en/of training een douche te nemen en schoon goed aan te trekken (leeftijd vanaf D-jeugd/ 10 jaar).
Uitzonderingen ivm doktersverklaring of een andere geldige reden kunnen worden door- gegeven aan de trainer en/of coach.

I

Ideeën

Ideeën voor wat de vereniging  zou kunnen doen, kunnen altijd worden ingeleverd bij het Bestuur of kun je
mailen naar ideeen@dvovolleybal.nl

Internationale toernooien

Er worden jaarlijks een aantal internationale toernooien georganiseerd, waar D.V.O. ook aan deelneemt.

Met pasen wordt er deelgenomen aan het toernooi van Londerzeel (Belgie) en eind juni in Meijel (Limburg)
Hieraan doen teams uit Belgie, Duitsland en Frankrijk aan mee.

Internet

Met ingang van het seizoen 2001/2002 beschikt DVO over haar eigen homepage. Hier kunt u oa. de uitslagen/standen, programma’s , verslagen , foto’s e.d. op terugvinden. De site is: https://www.dvovolleybal.nl

Communicatie gebeurd grotendeels via de e-mail of social media (DVO facebook/Instagram)
Interne wedstrijdformulieren

Deze formulieren worden binnen de vereniging naar het wedstrijdformulier van de NeVoBo gebruikt. Deze moeten door de aanvoerder/ster van een team worden ingevuld en ingeleverd direct na elke (competitie)wedstrijd bij de zaaldienst. Dit ten behoeve van de verenigingsadministratie. Genoteerd worden o.a. de uitslag, wie er gespeeld hebben, wie er hebben afgezegd, etc.

J

Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie behandelt alles op het gebied van de jeugdsector. Dit zijn allerlei organisatorische zaken alsmede ook problemen van jeugdleden.

Daarnaast houdt zij toezicht op alles wat er wordt georganiseerd binnen de vereniging.

De JC bestaat uit een voorzitter, secretaris/penningmeester, vervoerscoördinator, trainerscoördinator, ouder/werkgroep en een kamp/feestcommissie.

Jeugdkamp

Het jeugdkamp wordt jaarlijks georganiseerd door de Kampcommissie. Het kamp is van vrijdagmiddag t/m zondagavond.
Ook is het mogelijk om één dag of een half weekend te gaan.
Het is een weekend van ontspanning en staat niet in het teken van volleybal. Ook is dit ter bevordering van het onderlinge contact tussen de verschillende teams.
Kosten worden jaarlijks vastgesteld door de kampcommissie. Hierin zit o.a. kamplokatie, eten en drinken en eventueel 1 betaalde aktiviteit.

K

Kampcommissie

Dit zijn een aantal mensen die er voor zorgen dat er jaarlijks een kamp wordt georganiseerd. Daarnaast zorgen zij ook voor alles wat betrekking heeft op het kamp, zoals spellen, vervoer, kader, etc..

Kleding

De teams dienen uniform gekleed te zijn. Dit houdt in een wit T-shirt met rugnummer en de verenigingsnaam erop en een blauw broekje. Dit is een regel van de Nevobo

Voor kledinginfo kun je met de Kledingcommissie contact opnemen.

Kleedkamers

De kleedkamers dienen in schone staat achter te worden gelaten. Indien er een spe(e)ler/ster is die de kleedkamer bevuild heeft, mag dit direct zelf in zijn geheel schoonmaken.
Geen dure sieraden of kleding in de kleedkamer laten liggen tijdens een training en/of wedstrijd ivm diefstal.

L

Laningtoernooi

Dit is een jaarlijks terugkerend evenement wat elke tweede zaterdag in juni plaatsvindt.

Het is een propagandatoernooi waar straatteams, vriendenteams, buren, etc… aan mee kunnen doen. Organisatie vindt plaats door de Laningcommissie. Een echt gezelligheidstoernooi.

Leeftijdsgrenzen

De leeftijdsgrenzen worden getoetst op 1 oktober van elk jaar.
Leeftijdsklassen:

nivo 1-4:
D-jeugd
(nivo 5/6):
  6 jr – 10 jr
10 jr – 12 jr
C-jeugd:
B-jeugd:
A-jeugd:
12 jr – 14 jr
14 jr – 16 jr
16 jr – 18 jr

Bereik je de leeftijd tussen 1 april en 1 oktober dan mag je met dispensatie nog een seizoen in diezelfde klasse spelen.
Dit is gemaximeerd tot 2 spelers per team (Regionale en Hoofdklasse). Bij Topklasse is geen dispensatie mogelijk.

M

Marathon

Dit is de hele nacht door volleyballen (met rustpauzes tussendoor) voor alle leden die daar zin in hebben. De deelnemers zoeken een sponsor voor een bedrag per gespeelde set. De organisatie vindt plaats door de Marathoncommissie.

Materialen

Onder de materialen worden verstaan: netten, palen, ballen, pomp, zaalkoffer en andere eigendommen. Een ieder dient hier voorzichtig mee om te gaan.
Het beschadigen van materialen wordt in rekening gebracht bij de veroorzaker.

Materiaalbeheerder

Deze zorgt ervoor dat de materialen in goede staat verkeren en schaft desgewenst nieuw materiaal aan. Hij/zij houdt tevens contact met de zaalbeheerder en/of de Gemeente in geval er reparaties moeten worden verricht.

Mini’s (CMV)

Tot de leeftijd van 12 jaar is een speler of speelster een “mini”. Dit geldt voor nivo 1 tm 6.

Daarna wordt deze een junior (12 tot 18 jr) tot uiteindelijk een senior (>18 jr).

N

NeVoBo

Bij de Nederlands Volleybal Bond (NeVoBo) zijn alle verenigingen in Nederland aangesloten. Het hoofdkantoor van de NeVoBo is gevestigd in Woerden.

Verenigingen kunnen hier terecht voor vragen en/of problemen.

Nevobokamp

De NeVoBo organiseert vakantiekampen van een week voor verschillende leeftijdscategorieën. Deelname kan via een inschrijfformulier in januari/februari.
Dit formulier kun je via je vereniging krijgen.

Je hebt verschillende soorten kampen:

Algemeen kamp, Volleybalpluskamp, Beachvolleybalkamp, Zeilkamp, etc. Leeftijd vanaf 11/12 jaar.

Het verschil tussen een algemeen en een plus kamp is het volleybalgedeelte erin. Bij een pluskamp heb je iedere dag een training.

Zwaarste onderdeel in het kamp is de “HIKE”. Hier ga je twee dagen trekken en waarbij men allerlei opdrachten moet uitvoeren. Overnachting is dan in de buitenlucht.

Kosten “all in” zijn ongeveer€ 175,00 (afhankelijk van het soort kamp).

Dit soort kampen zijn zeker aan te raden.

O

Oefenwedstrijden

Oefenwedstrijden worden voor en na de competitie georganiseerd. Ook vaak in vrije weekenden of lange “stille” perioden.

Open Klubkampioenschappen

Dit is een toernooi wat, in tegenstelling tot de Gesloten Clubkampioenschappen, voor alle teams in die klasse toegankelijk is. Echter dispensatiespeler mogen ook hier niet spelen.

Hier wordt ook gestreden voor het Nationaal Kampioenschap.

P

Problemen/klachten 

Indien een jeugdlid een probleem en/of klacht heeft, kan zijn hierover praten met zijn of haar trainer/coach. Ook kan hij/zij hierover praten met iemand van de Technische Commissie of Bestuur.

Een persoonlijk gesprek bij de persoon thuis is ook altijd mogelijk.
Blijf er in ieder geval niet mee lopen, dit maakt het alleen maar erger!!

Pesten

In het geval er blijkt dat er personen zijn die anderen pesten op de vereniging, deinzen wij er niet voor terug om deze hard aan te pakken!! Dit soort gevallen zeker even melden bij de JC.

Het blijft een gezelligheidsvereniging voor iedereen.

R

Rallypointsysteem

Tegenwoordig speelt men in elk team in elke wedstrijd met het rallypointsysteem.

Rallypoint is een systeem, waarin beide teams (ongeacht wie er serveert) kunnen scoren.


Regionale Centrum voor Talentontwikkeling (RCT)

De talenten uit Nederland worden opgegeven voor het RCT. Dit is de springplank tot het uiteindelijke
De beste spe(e)lers/sters uit de rayonteams worden door de NeVoBo gaan naar de NVS. Dit is een gradatie hoger dan Districttrainer. Een springplank voor jong Oranje. Deze training duur 4 uur.

Rug/borstnummer

Iedere speler of speelster dient een rug en borstnummer te hebben op zijn/haar t-shirt. Een nummer wordt verstrekt bij inschrijving. Dubbele rugnummers zijn volgens het reglement niet toegestaan. Daarom worden alle rugnummers genoteerd op een lijst.

Reglement

Er wordt gevolleybald conform het wedstrijdreglement van de NeVoBo.

Het huisreglement is van toepassing binnen de vereniging. Dit zijn de gewone normen en waarden van de vereniging.

S

Sancties/schorsingen

Sancties of schorsingen worden opgelegd bij wangedrag bij wedstrijden en/of trainingen.

Ook bij overtreding van de regels op een kamp of (internationale) toernooien.

Dit kan betekenen definitieve uitsluiting van een kamp of andere activiteit voor minimaal één seizoen cq een aantal competitiewedstrijden niet mogen spelen.

Sinterklaasfeest

Rond de sinterklaastijd organiseert de vereniging een sinterklaasfeest voor de Jeugd. Voor de mini’s komt Sinterklaas langs tijdens de training.

Scheidsrechters

De jeugdwedstrijden worden vaak door eigen leden gefloten. Jeugdleden vanaf 12/13 jr beginnen al met het fluiten van de D- jeugd. De oudere leden (14/15 jr) fluiten de hogere teams.

Alle wedstrijden vanaf C jeugd dienen gefloten te worden door gelicenseerde scheidsrechters. Tm 3e klasse kan men volstaan met het halen van de VS-6 (instaptoets).  Hogere teams en Topklasse dienen door tenminste VS-4 gefloten te worden.

De teams vanaf promotieklasse worden door externescheidsrechters gefloten. Dit houdt in dat onze vereniging ook scheidsrechters moet leveren, indien er teams spelen vanaf Promotieklasseniveau.

Scholentoernooi

In oktober (herfstvakantie) organiseert de vereniging een toernooi waarin scholen tegen elkaar strijden. Dit begint met een voorronde om vervolgens de sterkere teams en de zwakkere teams in een gelijkwaardige poule te plaatsen.

Spelerskaart

D.V.O.-leden die willen deelnemen aan de competitie, moeten door de vereniging bij de Nevobo worden opgegeven. De NeVoBo verstrekt een spelerskaart met je gegevens, een pasfoto en de spelersnummer. Bij iedere wedstrijd dien je (of je coach/aanvoerder) de spelerskaart bij je te hebben. Deze kaarten worden door de scheidsrechter gecontroleerd voor de aanvang van een wedstrijd. De kaart is de legitimatie van de speler en tevens het bewijs van inschrijving bij de Nevobo.

Bij het vergeten van je kaart krijgt de vereniging een boete. Dit kan op de betreffende persoon in rekening worden gebracht.

Spelersnummer

Dit nummer staat op je spelerskaart. Het is het registratienummer bij de NeVoBo.

Spelregels

De naam volleybal is afgeleid van het woord volley, voleren, dus zweven. Bij volleybal mag de bal maar kortstondig worden geraakt, zodat de bal dus steeds vrij in de lucht zwevend is. Het spel wordt begonnen met de opslag, de tegenpartij vangt de bal boven- of onderhands en brengt de bal in een beweging naar de midvoor of set-upper (rechtsvoor in systeem), die met een set-up de aanvaller bedient. De bal mag drie keer worden gespeeld. Dus opvang, of stop dan set-up en de aanval (een blok telt niet mee). Zowel de partij die aan opslag is als de ontvangende partij kan scoren.
Dit kan doordat:

 • de bal bij de tegenpartij op de grond komt;
 • een tegenspeler de bal niet kortstondig maar “langdurig” (dragen of liften) of meer dan een keer aanraakt;
 • de tegenpartij de bal meer dan drie keer speelt;
 • een tegenspeler het net raakt met een lichaamsdeel, behalve als de bal niet in de buurt van de speler was;
 • de tegenpartij de bal buiten de lijnen speelt of slaat. Een bal op de lijn is IN;
 • de bal via een lichaamsdeel van de tegenpartij uit gaat.
 • de bal de antenne raakt.

Een wedstrijd bestaat uit ten tenminste 4 sets (behalve op: Topklasse, bekerwedstrijden en vanaf promotieklasse senioren. Hier kunnen dat 5 sets worden.)

De vijfde set gaat tot 15 punten met 2 punten verschil.

De 1e tm de 4e set gaat tot 25 punten met 2 punten verschil.

MINI’S (Circulatievolleybal nivo 1 tm 6)
spelen op een verkleind veld van 6 x 6 of 6 x 4meter. Er wordt niet op technische fouten gelet (heffen, dragen, voetfout, etc.). Wel op (grove) netfout.

Zij spelen bovendien met een kleinere bal (minibal). Het team bestaat uit 4 veldspelers/sters.

Bij de mini’s kunnen de teams ook gemixed zijn.

Het net hangt op 2,00 meter hoogte.

C-JEUGD
Speelt eveneens nog op een verkleind veld van 6 x 9 meter. Er wordt echter wel gevolleybald met een normale volleybal. Het team bestaat uit 6 veldspelers/sters.

Op technische fouten wordt wel gelet, echter nog niet te streng.

Het net hangt op 2,10 meter hoogte bij de Regionale klasse

Bij Hoofd- en Topklasse wordt er gespeeld op een volledig veld (9×9) met nethoogte van 2.15m.

B-JEUGD
Speelt op een normaal veld van 9 x 9 meter. De normale regels worden toegepast. Het net hangt op een hoogte van 2,15m (meisjes) en 2,24m (jongens).  Bij Hoofd en Topklasse is dat 2,35m bij de jongens.

A-JEUGD
Speelt op normaal veld met een veld van 9 x 9 meter. Het net hangt op een hoogte van 2,24m (meisjes) en 2,43m (jongens).

T

Teambegeleider/ster

Dit is een ouder uit een jeugdteam die het vervoer voor dat team regelt. Hij/zij zorgt ervoor dat alle spelers van dat team op de hoogte zijn van de speel- en vertrektijden, zorgt voor de chauffeurs en geeft eventuele wijzigingen door.
Hij/zij is tevens kontaktpersoon met de ouders.

Technische Commissie (TC)

De TC houdt zich bezig met het beleid en de teamindelingen bij de vereniging.
Ook houdt de TC van de jeugd zich bezig met de doorstroming van de jeugd naar de senioren en integratie naar hogere (jeugd)teams.

Technische termen

 • Blok(kering ) :
het stoppen van de bal van de tegenpartij, door in je eentje of met z’n tweeën met je handen een muur te vormen boven het net, waarop de bal terugkaatst in het veld van de tegenpartij.
 • Service :
het in het spel brengen van de bal door onder- of bovenhands de bal in het spel te brengen.
 • Pass :
onder/bovenhands spelen van de bal naar de spelverdeler.
 • Set-up :
het boven/onderhands de bal spelen voor de aanval.
 • Time-out :
het aanvragen van een pauze in een set. Maximaal 2 time-outs per set. Een time-out duurt 30 seconden.
 • Voetfout :
Met je voet de lijn raken bij het serveren, aanval 3-meterlijn of voet onder het net door.
 • Vakfout :
het verkeerd opgesteld staan in het veld. Bv een aanvaller die achter een verdediger staat.
 • Sprongservice
omhoog gooien van de bal en via een sprong de bal in het spel brengen.
 • Prikbal :
ipv een geslagen bal, steek/prik je de bal achter het blok op een plek waar niemand staat.
 • Touchébal :
een bal die uitgeslagen wordt en nog wordt aangeraakt.
 • Schijnaanval :
een aanval zonder dat er een bal komt.
 • Dubbelfout :
wordt gegeven wanneer er iets niet duidelijk is voor de scheidsrechter of als er een (andere) bal in het veld rolt.
 • Antenne :
wanneer een speler achter of via de antenne een bal in het andere veld speelt, geeft de scheidsrechter een (antenne) fout aan. Mag de antenne niet raken.
 • Liften :
het onreglementair omhoog spelen van de bal. Meer dragen van de bal dan spelen.
 • Plakbal :
een bal die enkele seconden in je hand ligt, alvorens te spelen.
 • Timing :
het goede starten en bewegen naar een bal voor passing of aanval.
 • 2x spelen :
2 x spelen van de bal door dezelfde speler of het onreglementair spelen van de bal. Bv half door je vingers laten glippen van de bal.

Toernooien

Worden over het algemeen aan het begin en aan het einde van het seizoen gespeeld.

Uitzonderingen zijn het paastoernooi en eigen toernooien (ouder/jeugd en oliebollentoernooi).

Twee toernooien worden door de vereniging vergoed. De overige toernooien zijn voor eigen rekening. Eigen toernooien hoeven nooit voor betaald te worden.

Trainerscoördinator

Is de contactpersoon tussen alle jeugdtrainers. Hij/zij geeft aanwijzingen mbt trainingen en de te volgen lijn vanaf mini’s tot en met de A-jeugd. Hij/zij is ook aanwezig bij sommige jeugdwedstrijden om te zien of er vooruitgang is geboekt.

Trainingstijden

Worden elk jaar aan eind van het seizoen of aan het begin van het nieuwe seizoen op de website geplaatst en ook op deze site zijn ze te bezichtigen.

Tijden

 • Spe(e)lers/sters dienen een half uur van tevoren aanwezig te zijn voor een competitiewedstrijd (thuis) en een kwartier voor vertrektijd (uitwedstrijd)
 • Bij trainingen dienen zij een kwartier voor aanvangstijd aanwezig te zijn.

U

Uitslagen

De uitslag wordt genoteerd in het digitale portal (DWD) na afloop.  Via de Nevobo app kun je alle wedstrijden en uitslagen zien.

V

Vervoer

Ouders worden verzocht om 3 tot 4 keer per seizoen te rijden voor de competitie. Daarnaast kunnen ouders nog benaderd worden voor activiteiten zoals toernooien en kampen.

Het vervoer wordt geregeld door de teambegeleiders (B t/m D-jeugd) of de aanvoerder/ster (A-jeugd).

Vervoerscoördinator

Deze zorgt ervoor dat het vervoer in totaliteit gestroomlijnd gaat en houdt bij of er door iedere ouder even veel gereden wordt. Bij eventueel problemen, gaat deze praten met de ouder(s). Het is de kontaktpersoon van de teambegeleider.

Voetballen

Voetballen met een volleybal is ten strengste verboden.
Degene(n) die een volleybal kapot trapt, krijgt de rekening thuisgestuurd.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn mensen die willen helpen bij de activiteiten. Dit kan zijn het organiseren van evenementen alsmede het helpen bij de evenementen. Vrijwilligers zijn altijd welkom.

Ze zijn onmisbaar binnen je vereniging.

Je kunt je altijd opgeven bij iemand van de Jeugdcommissie.

W

Wedstrijdbal

Dit is een speciale bal die alleen voor de competitiewedstrijden wordt gebruikt. Dus niet voor het inspelen of trainen. Na de wedstrijd dient de scheidsrechter deze bal weer aan de zaaldienst af te geven. Deze bewaart de bal in een aparte tas.

Wedstrijdcommissie

Dit is een commissie die een aantal zaken rond de wedstrijden regelt, zoals zaaldienst, scheidsrechters, materiaal, enz. Deze commissie is voor de hele vereniging.

Wedstrijdformulier

Dit is een formulier die per wedstrijd bij de scheidsrechter wordt ingeleverd.
Hier staan alle namen van de spe(e)lers/sters op met het spelersnummer.
De scheidsrechter schrijft de wedstrijdgegevens op met de standen.

Beide teams nemen elkaars wedstrijdformulier mee en levert deze bij zijn/haar zaaldienst in.

Whoemm

Dit is het digitale club- en informatieblad van de vereniging. Hierin staat oa informatie ,verslagen, agenda’s en evenementen .  Momenteel zijn er geen uitgaven hier meer van.

Z

Zaaldienst

De zaaldienst wordt gevormd door een twee- of drietal leden, die ervoor zorgen dat de velden worden opgezet (’s-morgens) of afgebroken (’s-middags). Voor de rest zorgt de zaaldienst ervoor dat de wedstrijden op tijd beginnen, controleert dat de teams aanwezig zijn en de scheidsrechters aanwezig zijn (anders vervanging zoeken).

Ieder lid (vanaf + 13 jr) heeft ongeveer 2/3x in het seizoen zaaldienst en dient daarnaast ook een of twee jeugdwedstrijden te fluiten.

Wie en wanneer je zaaldienst hebt, staat in de Whoemm vermeld.

Een lid die zaaldienst verzuimt, wordt hierdoor aangesproken en kan zelfs een schorsing oplopen voor zijn/haar eigen competitiewedstrijd.

Zaaldienstkoffer

Hierin bevinden zich de scheidsrechterfluiten, een spelregelboekje, gegevens over de zaaldienst en overige materialen. Deze koffer dient aan het einde van de dag weer in de ballenkast te worden opgeborgen.

Ziekte

Het kan voorkomen dat iemand uit een team ziek wordt. Voor een trainer of coach is het prettig wanneer de betreffende persoon of de ouders dit even doorgeven aan de trainer en/of coach. Dit voorkomt ergernis of onbegrip in een later stadium, vooral voor competitiewedstrijden.

en uitgave van volleybalvereniging D.V.O.- Oud-Beijerland. Copyright 1998
Herziene druk 01-01-2021