Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisatie (ook verenigingen).
Hoe DVO (of Vocon) hier mee omgaat, kunt u lezen in onderstaand document.

AVG uitvoerdocument

Toestemming
Heeft u toestemming gegeven voor het gebruik van uw persoongegevens en/of foto/videomateriaal en wilt u deze toestemming wijzigen of intrekken ? Dat kan middels een mail te sturen naar secretaris@dvovolleybal.nl
U kunt hieraan aangeven wat gewijzigd of verwijderd dient te worden.

Voor vragen over de AVG kunt altijd even met het Bestuur contact opnemen (bestuur@dvovolleybal.nl)